براي ديدن اندازه‌های دقيق تمام تابلوها، نسبت سايزها به يكديگر تصاویر زیر را ببینید. تابلوی ها استودیو ایندیگو در 5 سایز استاندارد زیر موجود هستند. (اندازه‌های ذكرشده مربوط به سايز پوستر هستند و اندازه واقعی تابلوها همراه با قاب از هر طرف ٢ سانتی‌متر بيشتر است).


 A4 = 21*29.7 cm

A3 = 30*42 cm

A5 = 16*21 cm

21*21 cm

15*15 cm