اولترا ویولت بنفشی سرد و متمایل به آبی است. رنگی پیچیده و متفکر که نماد اصالت و خلاقیت است.
رنگ بنفش همواره در طول تاریخ دارای کیفیتی رمزآلود و روحانی بوده است و قابلیت انتقال مفاهیم عمیق و پیچیده را دارد.
در دوران کنونی که بیش از هر زمان دیگری خلاقیت و نوآوری اهمیت پبدا کرده اولترا ویولت رنگی الهام‌بخش و تاثیرگذار محسوب می‌شود.
.
#UltraViolet